ความหมายสำนวน “touch wood”

“แตะไม้”

ความหมาย

แสดงความหวังไว้ว่า สิ่งดีหรือโชคดีต่างๆ ซึ่งกำลังกล่าวถึงจะไม่สูญหายไป หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือโชคร้ายต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น สำนวนนี้ ผู้พูดมักจะพูดพร้อมกับใช้มือ แตะวัตถุที่ทำด้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นโชคดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ ; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I’ve been driving three years and I haven’t been stopped by the police once, touch wood. (Longman Dictionary of English Idioms)

ขโมยเข้าบ้านแถวนี้หมด แต่ยังไม่เคยเข้าไปในบ้านของฉันเลย แตะไม้ไว้ก่อน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “touch wood” เป็นสำนวนพูดประกอบการใช้มือแตะวัตถุที่ทำด้วยไม้ มาจากความเชื่อที่ว่า การแตะไม้เป็นการรักษาโชคดีที่มีอยู่ให้คงอยู่ตลอดไป หรือเป็นการป้องกันไม่ให้โชคร้ายเกิดขึ้น สำนวนไทย “แตะไม้” เป็นสำนวนใหม่ ซึ่งคงจะมาจากสำนวนอังกฤษ มีวิธีการใช้และความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ

(Visited 613 times, 7 visits today)