ความหมายสำนวน “mask”

“ใส่หน้ากาก”

ความหมาย

ปิดบังความรู้สึก หรือ อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง เป็นการแสร้งทำ หลอกลวง มีมายา เล่ห์กระเท่ห์ ไม่จริงใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยา; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He masked his enmity under an appearance of friendliness.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

คนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมักจะใส่หน้ากากเข้าหากัน มีเพยงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีความจริงใจต่อกัน

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันในการใช้ หน้ากากมาเปรียบกับความหลอกลวง มายาเล่ห์กระเท่ห์ต่างๆ ใครที่แสร้งพูด แสร้งทำ ไม่จริงใจ ก็มักจะพูดเป็นสำนวนว่า คนนั้นใส่หน้ากาก เพราะหน้ากากที่ใส่ ทำให้เราไม่เห็นหน้า หรือสีหน้าที่แท้จริงของคนใส่ สำนวนไทย “ใส่หน้ากาก” ดูเป็นสำนวนใหม่ แต่ความจริงไม่ ใหม่นัก เพราะปรากฎอยู่ในพระราชหัตถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีถึง เจ้าพระยาพระเสด็จฯ แห่งหนึ่งว่า

“เมื่อเห็นอย่างไรก็ให้พูดมาตามตรงๆ จึงจะนับว่าเป็นผู้มีใจรักภักดีแท้ …เราถือว่า คำที่กล่าวว่า จงรักภักดีนั้นจะเป็นแต่สุนทรกถาเท่านั้น หน้ากากในเมืองไทยมีถมไป ขออย่าให้เอาส่งเข้ามาอีก”

เมื่อมีสำนวน “mask” หรื่อ “ใส่หน้ากาก” ก็มีสำนวนตรงข้ามกันคือ “throw off one’s mask” หรือ “ถอดหน้ากาก” หมายถึง การเปิดเผยความรู้สึก ความตั้งใจ หรือนิสัยที่แท้จริงออกมา เช่น He threw off his mask and revealed his true character. ในที่สุด เธอก็ถอดหน้ากากของหญิงใจบุญ และทุบตีเด็กคนนั้นอย่างโหดร้ายทารุณ ปัจจุบัน ยังมีสำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้แปลกออกไป คือ “ฉีกหน้ากาก” หมายความถึง แฉให้เห็นความหลอกลวงที่ซ่อนอยู่ภายใน เปิดโปงให้เห็นความจริง เช่น เธอพยายามจะฉีกหน้ากาก ที่เขาใส่อยู่ เพื่อให้คนอื่นเห็นความหลอกลวงของเขา และไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาอีกต่อไป

(Visited 3,541 times, 1 visits today)