ความหมายสำนวน “in cold blood”

“อย่างเลือดเย็น”

ความหมาย

อย่างชาเย็น ไม่มีความรู้สึกสงสาร อย่างเหี้ยมโหด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์

สำนวนไทย กริยาวิเศษณ์

ตัวอย่าง

The bank robbers planned to shoot in cold blood anyone who got in their way.

(A Dictionary of American Idioms)

เขาฆ่าเธอ อย่างเลือดเย็น โดยการแกล้งทรมานใจเธอ ทีละเล็กทีละน้อย จนไนที่สุดเธอต้องตรอมใจตาย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in cold blood” และสำนวนไทย ‘‘อย่างเลือดเย็น” มาจากความเชื่อที่ว่า คนที่โกรธง่าย มีเลือดร้อน และคนที่ไม่ค่อยจะมีความรู้สึก หรือ เย็นชา มีเลือดเย็น ในภาษาอังกฤษบางทีก็ใช้ “cold-blooded” เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม เช่น คน หรือ การกระทำ หมายถึงที่ขาดความรู้สึก ไม่มีความสงสาร อย่างเหี้ยมโหด เช่น He was a cold-blooded murderer who gave no mercy to his victim.

(Visited 1,161 times, 1 visits today)