ความหมายสำนวน “from head to foot”

“จากศีรษะจรดเท้า”

ความหมาย

ตลอดทั้งตัว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา

เช่น ‘dress’ และ ‘look over’

สำนวนไทย บุพบทวลี ใช้ขยายกริยา

ตัวอย่าง

She was dressed in black from head to foot.

(Longman Dictionary of English Idioms)

The captain looked the boy over from head to foot.

(A Dictionary of American Idioms)

เธอมองเขา จากศีรษะจรดเท้า และเดินจากไป โดยไม่พูดอะไรเลย

คำอธิบาย

ศีรษะ เป็นส่วนบนสุด และเท้าเป็นส่วนล่างสุดของร่างกายคน ฉะนั้นจากศีรษะจรดเท้า จึงหมายถึงตลอดทั้งตัว ไม่มีที่ยกเว้น สำนวนอังกฤษ “from head to foot” บางทีก็พูดว่า “from head to toe” คำ ‘toe’ หมายถึงนิ้วเท้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเท้า และ “from top 40 toe” คำ ‘top’ ในที่นี้ หมายถึง ศีรษะ ส่วนสำนวนไทย “จากศีรษะจรดเท้า” บางทีก็พูดว่า “ตั้งแต่ห้วจรดเท้า” เช่น เธอเป็นผู้ดีตั้งแต่หัวจรดเท้า หมายความว่า เป็นผู้ดีทั้งตัว เป็นผู้ดีจริงๆ

(Visited 396 times, 1 visits today)