ความหมายสำนวน “diamond cut diamond”

“เพชรตัดเพชร”

ความหมาย

คนที่มีความสามารถดีพอๆ กันมาพบกันเข้า หรือ แข่งขันกัน ต่างฝ่ายย่อมจะทำอะไรกันไม่ได้ เพราะต่างก็เก่งด้วยกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลัง ‘it is’ และ

ไม่ใช้ article นำหน้า ’diamond’

สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

It was diamond cut diamond when the two men met because they were both so sure their own Ideas were right.

(Longman Dictionary of English Idioms)

สองคนนี้เป็นมือเก่าทั้งคู่ เมื่อมาพบกัน จึงเข้าทำนอง เพชรตัดเพชร

คำอธิบาย

คำ ‘diamond’ หรือ ‘เพชร’ เมื่อใช้เป็นสำนวนเปรียบกับคน หมายถึงคนที่ฉลาด มีความสามารถ เมื่อเอา เพชรคมๆ มาตัดกับเพชรคมๆ ด้วยกัน ก็หมายถึงการที่คนฉลาดหรือมีความสามารถมากพอๆ กันมาพบกัน และแข่งขันกัน ต่างฝ่ายย่อมจะทำอะไรกันและกันไม่ได้ คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยก็มีความคิดตรงกันในเรื่องนี้

(Visited 535 times, 1 visits today)