ความหมายสำนวนอังกฤษ “can take it”, “can’t take it”

“รับได้” “รับไม่ได้”

ความหมาย

สามารถ, ไม่สามารถ ที่จะอดกลั้นความปวดร้าว หรือ เผชิญหน้ากับปัญหาหรือสิ่งยุ่งยากต่างๆ ได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Although Bob lost his job and his girt in the same week, he could take it.

Everything seemed to go wrong that week and I felt I just couldn’t take it anymore.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณไม่ต้องกลัวว่า ฉันจะเสียใจ พูดไปเถิด ฉันคิดว่า

ฉันรับได้

ฉันพยายามทำไม่รู้ไม่ชี้เรื่องที่เขาคิดนอกใจ แต่ในที่สุด ฉันก็ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันรับไม่ได้

คำอธิบาย

เมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหา หรือความเดือดร้อนต่างๆ การที่เรารับได้หรือรับไม่ได้ หมายถึงการที่เรามีความอดทนมากน้อยเพียงใด สำนวนไทย ‘’รับได้” หรือ ‘’รับไม่ได้” เป็นสำนวนใหม่และคงจะมาจากสำนวน อังกฤษ “can take it” และ “can’t take it”

(Visited 4,328 times, 2 visits today)