ความหมายสำนวน“สาวทึนทึก”

“old maid”

ความหมาย

ผู้หญิงที่มีอายุที่พ้นวัยแต่งงานแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Catherine…had left her thirthieth year well behind her, and had quite taken her place as an old maid. Her father would have preferred her to marry, and he once told her that he hoped she would not be too fastidious. (Washington Square)

ถ้าเธอยังไม่ยอมตกลงปลงใจแต่งงานกับชายคนนี้อีก ก็คงจะต้องอยู่เป็นสาวทึนทึก ตลอดไป

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “old maid” หมายถึงหญิงที่พ้นวัยแต่งงาน แต่ยังไม่ได้แต่งและคิดว่าคงจะไม่ได้แต่งงาน ผู้หญิงประเภทนี้มักจะเชื่อกันว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้ จุกจิก กับเรื่องเล็กน้อย สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ “(a woman) to be on the shelf” มาจากสำนวน “on the shelf’ ซึ่งเมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง วางไว้ข้างๆ ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ใช้อีกแล้ว เมื่อใช้เปรียบกับผู้หญิง หมายถึงผู้หญิงที่พ้นวัยสาวไปแล้ว ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายอีกแล้ว และคงจะไม่แต่งงานตลอดไป เช่น “I’m an uncom­fortable creature for a woman. Not a deb, not a married lady, not yet on the shelf. ”

( Woman 16 Nov 74)

สำนวนไทย “สาวทึนทึก” บางทีก็ใช้ ‘’สาวแก่” คำ ‘ทึนทึก’ หมายถึง แก่ จวนแก่ เช่น มะพร้าวทึนทึก หมายถึงมะพร้าวจวนแก่ เมื่อนำมาใช้กับผู้หญิง หมายถึง สาวแก่ หรือจวนแก่ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่ง คือ “ขึ้นคาน” มา จากเรือ เรือที่ใช้นานเข้าก็ย่อมชำรุดต้องเอาเรือขึ้นบก ซ่อมแซม ที่รับเรือบนบกเรียกว่า ‘คาน’ นอกจากนี้ เรือลำใดที่ไม่ใช้ก็ต้องเอาขึ้นคานไว้ ไม่ปล่อยให้แช่น้ำ การเอาเรือขึ้นคานได้กลายเป็นสำนวน หมายถึงการเลิกร้าง อยู่โดดเดี่ยว มีความหมายสองประการ ความหมายแรกหมายถึง ผู้หญิงที่เลิกกับสามี ต้องอยู่คนเดียว ความหมายที่สองหมายถึง หญิงสาวที่ไม่มีโอกาสหาคู่ได้เหมาะสม ต้องอยู่คนเดียว เป็นสาวใหญ่ก็เลยไม่คิดหาคู่ เช่น

“อนึ่งสตรีที่เป็นหม้ายผัวหย่า ผัวตายร้างมานานๆ

ขึ้นคานอยู่ ฤาหญิงสะเทิ้นที่ตั้งแต่เล็กยังไม่เคย

พบชาย ขึ้นคาน อยู่นานๆ ย่อมสืบเสาะหาผัวที่

ไม่มีภรรยา”

(ประกาศรัชกาลที่ 4)

สำนวนนี้มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “(a woman) to be on the shelf”

(Visited 343 times, 1 visits today)