ความหมายจากสำนวน“hate somebody like poison”

“เกลียดเข้ากระดูกดำ”

ความหมาย

เกลียดมาก เกลียดที่สุด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง   The general was more interested in his per­sonal glory than in the comfort of the ordi­nary soldiers, and he was hated like poison by all his men.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เธอ เกลียดเขาเข้ากระดูกดำ ไม่อยากที่จะพบเห็น หรือ แม้แต่ได้ยินชื่อของเขา

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “hate somebody like poison” เอายาพิษมาเปรียบกับคนที่เราเกลียด เพราะยาพิษเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนา เป็นสิ่งที่คนเกลียด กลัว ส่วนสำนวนไทย “เกลียดเข้ากระดูกดำ” คำ ‘กระดูกดำ’ มาจากโรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ ซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้าไปถึงกระดูกของคนที่เป็นโรคนี้ ทำให้กระดูกเป็นรอยดำติดอยู่ไม่หาย สำนวน “เกลียดเข้ากระดูกดำ” จึงหมายถึง เกลียดที่สุด เกลียดไม่หาย

สำนวนอังกฤษที่หมายถึง เกลียดมาก อีกสำนวนหนึ่ง คือ “hate someone’s guts” เป็นสำนวนพูด และไม่ใช้เป็นสำนวนเขียน เช่น Dick said that he hated Fred’s guts because Fred had been very mean to him. (A Dictionary of American Idioms) ‘guts’ ในที่นี้ หมายถึง ไส้พุง สำนวนไทยที่มีความหมาย และการใช้คำใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษ “hate some­one’s guts” ก็คือ “เกลียดเข้าไส้” เช่น เธอ เกลียดเขาเข้าไส้’ ไม่ทราบว่าเขาได้ทำอะไรให้เธอโกรธเช่นนี้ สำนวน “เกลียดเข้าไส้” นี้เป็นสำนวนพูดและเป็นสำนวนใหม่กว่า “เกลียดเข้ากระดูกดำ” หมายถึง เกลียดมาก เกลียดจนเข้าไปถึงไส้ถึงพุงของคนๆ นั้น

(Visited 1,554 times, 1 visits today)