ความหมายจากสำนวน“a sleeping partner”

“เสือนอนกิน”

ความหมาย

คน (หุ้นส่วน) ที่ได้รับผลประโยชน์ โดยไม่ต้องลงมือทำงาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

He is only a sleeping partner of that company and that’s why he is free to play golf or do whatever he likes any time.

เขาเป็นเสือนอนกิน อยู่ในบริษัทนี้ ไม่ต้องทำอะไร แต่ปีหนึ่งๆ ได้เงินกำไรหลายล้านบาท

คำอธิบาย

คำ ‘sleeping’ และ ‘นอน’ ในสำนวน “a sleeping partner” และ ‘‘เสือนอนกิน’’ มีความหมายตรงกัน หมายถึงอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร ในภาษาอังกฤษใช้ ‘นอน’ ขยายคำนาม ‘partner’ ซึ่งหมายถึง หุ้นส่วน ที่อยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร แต่ก็ได้ส่วนแบ่งหรือกำไร

สำนวนไทย “เสือนอนกิน’’ มาจาก เสือที่จับสัตว์ แล้วเอาไปนอนกิน ในเรื่องพระอภัยมณี นางละเวงต่อว่าบาทหลวงที่สอนมังคลาให้ตีเมืองการะเวกว่า

“จนรบราฆ่าฟันกันออกวุ่น

เพราะเจ้าคุณหรือมิใช่หรือใครสอน

อยู่กุฎิมีสุขไม่ทุกข์ร้อน

เหมือน เสือนอนกิน ควายสบายครัน”

ฉะนั้น สำนวน “เสือนอนกิน”  จึงหมายถึง ได้รับผลประโยชน์อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องทำอะไร มีส่วนได้หรือรายได้ในกิจการต่างๆ โดยตนเองมีอำนาจหรืออิทธิพลควบคุมอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำงาน

(Visited 468 times, 1 visits today)