ความหมายของ FAIR & FARE ในภาษาอังกฤษ

fair (แฟร์) เป็นคำที่มีหลายความหมายแล้วแต่จะใช้กัน ที่เราพบเห็นบ่อยได้แก่
1. fair n. หมายถึง a market (especially for cattle, sheep, farm products, etc.) held periodically แปลว่า ตลาดนัดที่จัดขายวัวควาย หรือผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ โดยจัดเป็นครั้งคราว คำที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับ fair ได้แก่ charity fair ตลาดนัดเพื่อการกุศล agricultural fair งานแสดงพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
2. fair adj. หมายถึง just; acting in an honourable manner แปลว่า ธุติธรรม, ทำตัวน่านับถือ
ตัวอย่าง
It was a fair fight.
มันเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรม
We charge fair prices and are content with fair profits.
เราตั้งราคาไว้ยุติธรรมและพอใจกับผลกำไรที่ได้
นอกจากนี้ fair ยังหมายถึง clean; clear; without blemish แปลว่า สะอาด, ชัดเจน, ไม่มีรอยมลทิน
ตัวอย่าง
Please make a fair copy of this letter.
กรุณาอัดก๊อปปี้จดหมายฉบับนี้ให้ชัดเจน
3. fair adj. หมายถึง beautiful “สวยงาม” แต่ fair เป็นความสวยงาม เพราะผิวขาว ส่วน beautiful คือ ความสวยงามทั่วๆ ไป ไม่ได้เน้นที่ผิว
ตัวอย่าง
She has a fair complexion.
เธอมีผิวขาวสวยงาม
You will marry a fair woman.
คุณจะแต่งงานกับผู้หญิงผิวขาว
4. fair adv. หมายถึง straight; directly แปลว่า ตรงเผง
ตัวอย่าง
He struck his son fair on the head.
เขาตีบุตรชายของเขาลงบนศีรษะตรงเผงเลย
ส่วน fare (แฟร์) ก็มีหลายความหมาย แล้วแต่จะใช้กัน ที่พบบ่อยมักมีความหมายดังนี้
1. fare n. หมายถึง money charged for a journey (by bus, ship, taxi, etc.) แปลว่า ราคาค่าโดยสาร
ตัวอย่าง
What is the first-class fare from Bangkok to Hua Hin?
ราคาค่าโดยสารรถชั้นหนึ่งจากกรุงเทพฯ ถึงหัวหินเท่าไร
The taxi-cab driver drove his fare to the Grand Palace.
คนขับรถรับจ้าง ขับรถไปส่งคนโดยสารของเขาที่พระบรมมหาราชวัง
2. fare n. หมายถึง food provided at table แปลว่า อาหารที่จัดไว้ให้
ตัวอย่าง
This hotel provided passable fare.
โรงแรมนี้มีอาหารให้รับประทานดีพอใช้
3. fare V. หมายถึง to progress; to get on แปลว่า ก้าวหน้า, ดำเนินไป
ตัวอย่าง
How do you fare?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง
Everything fares well.
ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี
หรือ fare อาจจะหมายถึง to journey แปลว่า เดินทาง
ตัวอย่าง
He fared forth into the forest.
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,680 times, 4 visits today)