ความหมายของสำนวน“dog in the manger”

“หมาหวงก้าง”

ความหมาย

คนที่หวง หรือ เห็นแก่ตัว ไม่ยอมให้สิ่งของแก่ผู้อื่น อยากจะได้ไว้คนเดียว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Don’t be such a dog in the manger – you ditn’t want to play that record until I asked to borrow it from you!

(Longman Dictionary of English Idioms)

อย่าทำตัวเป็น หมาหวงก้าง ลูกมีปากกาดินสอมากมาย แบ่งให้น้องๆ ไปใช้บ้าง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “dog in the manger” มาจากนิทาน

อีสปที่เล่าว่า มีสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ในคอกที่เต็มไปด้วยฟาง มันเห่ากรรโชก และกัดวัวหรือม้าที่พยายามจะกินฟาง แม้ว่าตัวมันเองก็ไม่กินฟาง เมื่อนำมาเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่เห็นแก่ตัว ไม่ยอมให้สิ่งของแก่ผู้อื่น แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง

สำนวนไทย ‘‘หมาหวงก้าง” มาจากสุนัขที่คาบก้างปลามากิน เห็นสุนัขอื่นโฉบใกล้เข้ามา ก็ทำท่าขู่คำรามเป็นที่หวงไว้ก่อน คอยระวังไม่ให้สุนัขตัวอื่นมาแย่ง เมื่อนำมาเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่หวง หรือ งกจะเอาคนเดียว ไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวข้อง

สำนวนอังกฤษ “dog in the manger” และ สำนวนไทย “หมาหวงก้าง” เอาสุนัขมาเปรียบเหมือนกันกับคนที่หวงหรือเห็นแก่ตัว แต่สิ่งที่สุนัขอังกฤษและสุนัขไทยหวงนั้นต่างกัน สุนัขอังกฤษ หวงฟางหญ้าที่ไม่ เป็นประโยชน์กับตัวมันเอง ส่วนสุนัขไทยหวงก้างซึ่งมันกินเป็นอาหาร ฉะนั้นความหมายของสำนวนอังกฤษ และสำนวนไทยจึงต่างกันเล็กน้อย สำนวนอังกฤษ หมายถึง คนที่เห็นแก่ตัว ไม่ยอมให้สิ่งของแก่ผู้อื่น แม้ว่าสิ่งนั้น จะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนสำนวนไทยหมาย เพียงถึง คนที่เห็นแก่ได้ อยากจะได้ไว้คนเดียวไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่น

(Visited 2,211 times, 1 visits today)