ความหมายของสำนวน“an old flame”

“ถ่านไฟเก่า”

ความหมาย

คู่รักเก่า มักจะใช้กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี, สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Didn’t you know that Mary was an old flame of Henry’s?

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

“ธรรมดาสามีภรรยาทิ้งร้างกัน ยังไม่ขาดจากสามีภรรยากันเด็ดขาดได้ คำโบราณท่านว่าไว้ว่า ถ่านไฟ่เก่ายิ่งเถ้ายังมี ถ้าลมเป่าเชื้อเพลิงเข้าไปก็จะติดถ่านไฟเก่าได้โดยง่าย”

(หนังสือวชิรญาณ)

คำอธิบาย

การเปรียบความรักว่ามีความเร่าร้อนเหมือนไฟนั้น เป็น

การเปรียบที่เรามักจะพบบ่อย คนเกือบจะทุกชาติ ทุกภาษา มีความคิดตรงกันในเรื่องนี้ และการเปรียบเช่นนี้ เป็นที่มาของสำนวนอังกฤษ ‘‘an old flame” และ สำนวนไทย “ถ่านไฟ่เก่า” “an old flame” ในที่นี้ หมายถึง คนที่เคยรักกันมาก่อน ส่วนมากมักจะหมายถึง ผู้หญิง

สำนวนไทย “ถ่านไฟเก่า” หมายถึงผู้หญิงที่เคยเป็นคู่รัก หรือภรรยามาก่อน แล้วเลิกร้างไปหรือจากกันไประยะหนึ่ง เมื่อกลับมาพบกันอีก ก็จะตกลงปลงใจคืนดีกันได้ง่าย เปรียบเหมือนกับถ่านไฟที่เคยติดไฟแล้วมอดอยู่ หรือถ่านดับไปแล้ว แต่พอได้เชื้อไฟขึ้นใหม่ก็ติดไฟ ลุกขึ้นได้เร็วกว่าถ่านที่ยังไม่เคยได้เชื้อไฟหลายเท่า สำนวนนี้แม้จะหมายถึงคนรักเก่า แต่เวลาใช้เราไม่ได้หมายถึง คนรักโดยตรงดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ เรามักใช้เปรียบกับคู่รักเก่าดังตัวอย่างข้างต้น

(Visited 797 times, 1 visits today)