ความหมายของสำนวน “the apple of someone’s eye”

“แก้วตา”

ความหมาย

คนที่เป็นที่รักยิ่ง คนที่มีความสำคัญ หรือ มีค่าอย่างสูง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย คำนาม

ตัวอย่าง

She is the apple of her mother’s eye.

เธอเป็นแก้วตาของพ่อแม่

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันในการเปรียบคนที่เป็นที่รักยิ่ง หรือมีค่ายิ่งกับตา เพราะตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ถ้าไม่มีตาก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ คำ ‘apple’ มาจาก คำ ‘aeppel’ ใช้ในสมัย Anglo-Saxon มีความหมาย 2 อย่าง คือ ลูกตาดำ (pupil) และลูกแอปเปิล (apple) ‘apple’ ในสำนวนนี้ หมายถึง ลูกตา หรือ แก้วตา สำนวนไทย “แก้วตา” บางทีก็พูดให้ยาวออกไปเป็น “แก้วตาขวัญใจ” และมักจะตามด้วยบุพบท ‘ของ’ สำนวนอังกฤษ “the apple of someone’s eye” นั้น คำ ‘eye’ ใช้เป็นรูปเอกพจน์เสมอ

 

(Visited 501 times, 1 visits today)