ความหมายของสำนวน “slam the door in someone’s face”

“ปิดประตูใส่หน้า”

ความหมาย

ไม่อยากที่จะพบเห็น หรือเจรจาด้วย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The workers asked for only a small increase in pay, but the boss just slammed the door in their face (s).

(Longman Dictionary of English Idioms)

เธอปิดประตูใส่หน้าเขา เมื่อเขามาง้องอนขอคืนดีด้วย

คำอธิบาย

‘in someone’s face’ หรือ ‘ใส่หน้า’ ในที่นี้ หมายถึง

ต่อหน้าคือ เมื่อเห็นก็ปิดประตูต่อหน้าต่อตา การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า คนที่ปิดประตูไม่อยากพบหรือพูดกับคนที่มาหา อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น มีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน หรือเห็นว่าเสียเวลาที่จะพูดคุยด้วย เช่น The maid slammed the door in the salesman’s face. สาวใช้ปิดประตูใส่หน้าคนที่เอาของมาขาย

(Visited 320 times, 3 visits today)