ความหมายของสำนวน “show one’s teeth”

“แยกเขี้ยว”

ความหมาย

แสดงอาการโกรธ หรือ ขู่ให้กลัว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

If the people are taxed too heavily, they may begin to show their teeth.

(Longman Dictionary of English Idioms)

Don’t show your teeth unless you are prepared to fight.

(Common English Sayings)

เธอไม่กล้าพูดต่อ เมื่อเห็นเขาแยกเขี้ยวใส่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “show one’s teeth” และสำนวนไทย

“แยกเขี้ยว” มีความหมายและที่มาเหมือนกัน คือมาจากสัตว์ เช่น เสือ หรือ สุนัข เวลาที่โกรธจะอ้าปาก แยกเขี้ยว คำรามเป็นเชิงขู่ให้สัตว์อื่นกลัว หรือแสดงให้สัตว์อื่นรู้ว่ามันกำลังจะถูกจับกินเป็นอาหาร เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง การแสดงท่าทางใกรธ ขู่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัว

(Visited 135 times, 1 visits today)