ความหมายของสำนวน “hang by a thread”

“แขวนอยู่บนเส้นด้าย”

ความหมาย

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่ หรือเต็มไปด้วยอันตราย เช่น ใกล้ตายหรือเสียหายอย่างมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

For three days Tom was so sick that his life hung by a thread.

(A Dictionary of American Idioms)

Injuries to the two best players in our team left our chances of victory hanging by a thread.

ชีวิตของเขา แขวนอยู่บนเส้นด้าย จะตายวันนี้ หรือพรุ่งนี้ ก็ยังไม่ทราบแน่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “hang by a thread” นั้น บางทีก็ใช้ว่า “hang by a hair” ทั้งด้าย และ เส้นผม เป็น เส้นเล็กๆ ที่ไม่มีความแข็งแกร่งหรือเหนียวแน่น ใช้แรงดึงนิดเดียวก็ขาด ฉะนั้น เมื่อเราแขวนหรือผูกสิ่งใดด้วยเส้นด้าย หรือ เส้นผม เส้นด้าย หรือ เส้นผมนั้นจะขาดเมื่อไรก็ได้ และของสิ่งนั้นก็จะตกลงมา เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จะถึงแก่ความตายหรือพินาศย่อยยับเมื่อไรก็ยังไม่ทราบ ส่วนสำนวนไทย “แขวนอยู่บนเส้นด้าย” คงจะเป็น สำนวนที่แปลมาจากสำนวนอังกฤษ “hang by a thread” และใช้ในความหมายเดียวกันกับสำนวนอังกฤษ สำนวนไทยๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษ ‘‘hang by a thread” ก็คือ “หน้าสิ่วหน้า ขวาน” หมายถึง เหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจนำอันตราย หรือ ความตายมาให้ได้ สำนวนนี้มาจากอาชีพช่างไม้ คือ ขณะที่ช่างไม้กำลังเจาะไม้ด้วยสิ่ว หรือ ถากไม้ด้วยขวานอยู่นั้น ถ้าใครเข้าไปอยู่ทางหน้าสิ่ว หรือ หน้าขวาน สิ่วหรือขวานอาจจะแฉลบ หรือลื่นไถลไปโดนเข้า อันตรายของหน้าสิ่วหน้าขวานนี้จึงถูกนำมาเปรียบกับเหตุการณ์ร้ายแรง ที่เต็มไปด้วยอันตราย หรืออาจนำความตายมาให้ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์บ้านเมืองกำลังอยู่ในระยะหน้าสิ่วหน้าขวาน พวกเราควรจะสามัคคีกันไว้ เพื่อการอยู่รอดของประเทศชาติ

(Visited 1,177 times, 1 visits today)