ความหมายของสำนวน “catch one’s breath”

“หยุดหายใจ”

ความหมาย

1. หายใจอย่างเร็วจนเหมือนกับไม่ได้หายใจ ด้วยความตกใจหรือประหลาดใจ

2. ได้หยุดพักหลังจากที่ออกกำลังกาย ทำงานเหน็ดเหนื่อย หรือเร่งรีบ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The people who were watching caught their breath as the man almost slipped from the roof.

(Longman Dictionary of English Idioms)

After running to the bus stop, we sat down to catch our breath.

After the day’s work, we sat down over coffee to catch our breath.

(A Dictionary of American Idioms)

เธอแทบ หยุดหายใจ ด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

ฉันเพิ่งจะได้หยุดหายใจชั่วครูนี้เอง

งานส่งเข้ามาตลอดเช้าไม่ได้หยุดเลย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “catch one’s breath” มีความหมายสองประการ ความหมายแรก หมายถึงรีบหายใจ หายใจ อย่างเร็วเมื่อตกใจ หรือประหลาดใจ สำนวนอังกฤษที่คล้ายคลึงกันอีกสำนวนหนึ่ง คือ “take one’s breath away” ซึ่งหมายถึง ประหลาดใจมาก ประทับใจมาก จนลืมหายใจ หรือ หยุดหายใจ คนไทยก็พูดเหมือนกันว่า ตกใจ หรือกลัวจนแทบหยุดหายใจ หรือลืมหายใจ

ความหมายที่สองของ “catch one’s breath” หมายถึง การได้หายใจ หรือ หยุดพักหลังจากที่เหน็ดเหนื่อย เพราะการออกกำลังกาย หรือการทำงาน ความหมายนี้ อาจจะมาจากความคิดที่ว่า เวลาที่คนเราทำงานหนัก หรือ ทำอะไรสักอย่าง เราอาจจะจดจ่อกับสิ่งนั้นจนดูเหมือนกับว่าเราลืมการหายใจของเรา เมื่อเลิกทำสิ่งนั้นแล้วจึงกลับมาหายใจเป็นปรกติ แสดงว่าได้พัก ไม่ได้ทำสิ่งนั้นอีกแล้ว ความหมายนี้ตรงกับสำนวนไทย “หยุดหายใจ” ซึ่งมิได้หมายความว่าหยุดหายใจจริงๆ แต่เป็นการหยุดพักเพื่อที่จะหายใจ

(Visited 630 times, 3 visits today)