ความหมายของคำว่า CARAT, CARET, and CARROT

คำทั้ง 3 คำสะกดต่างกันไปเล็กน้อย รวมทั้งความหมายก็แตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ
(1) carat (แค-รัท) หมายถึง a division of measurement; a unit of weight แปลว่า “มาตราหรือหน่วยน้ำหนัก เช่น เพชร พลอย ทองคำ”
ตัวอย่าง
Pure gold is 24 carats.
ทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 24 กะรัต
This ring is made of 18-carat gold.
แหวนวงนี้ทำมาจากทองหนัก 18 กะรัต
(2) caret (แค-เร็ท) เป็นคำนามเช่นกัน หมายถึง mark in writing or printing indicating a place where something is inserted คือ เครื่องหมายที่เรายึดไว้เพื่อแสดงว่ามีบางสิ่งตกไปหรือหายไปให้เติมช่วงนั้น
ตัวอย่าง
Place a caret where a word has been omitted.
จงทำเครื่องหมายตกตรงที่คำๆ นั้นหายไป
(3) carrot (แค-ร็อท) หมายถึง หัวผักกาดแดง
ตัวอย่าง
Would you like some more carrot?
คุณต้องการหัวผักกาดแดงเพิ่มอีกไหม
นอกจากจะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่เรานำเอาคำว่า carrot ไปใช้ แบบ informal จะหมายถึง a promised reward or advantage for doing something (รางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทน)
ตัวอย่าง
Which shall it be : the carrot or the stick?
จะเลือกเอาอย่างไหน ระหาางรางวัลหรือการถูกทำโทษ
แต่ถ้าหากสมมุติมีคนพูดว่า She has carroty hair. ไม่ได้ แปลว่า เธอมีผมแบบหัวผักกาด แต่แปลว่า “เธอมีผมสีแดง”
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 230 times, 1 visits today)