ข้าวมันไก่ ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร

ข้าวมันไก่ภาษาอังกฤษ

ข้าวมันไก่เป็นหนึ่งในเมนูอาหารยอดนิยมของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นอาหารที่เผยแพร่มาจากชาวจีนไหหลำ หรือไห่หนาน เดิมทีเดียวข้าวมันไก่จะใช้ไก่ต้มทั้งหมด แต่ในเวลาต่อมามีการเพิ่มความหลากหลายด้วยไก่ทอด และ ไก่ย่าง

ข้าวมันไก่ ภาษาอังกฤษ ใช้คำศัพท์ว่าอะไร

สำหรับคำถามที่ว่า ข้าวมันไก่ ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรนั้น ไม่มีวิธีการเขียนที่แน่ชัดเหมือนอาหารอื่น ซึ่งหากต้องการอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจ อาจเลือกใช้คำต่อไปนี้

– sliced Hainan-style chicken with marinated rice

– Hainanese chicken rice

– Steamed capon in flavored rice

(Visited 4,759 times, 11 visits today)