ช่องรายการโทรทัศน์นี้รายงานข่าวบ่อยไหม ถามเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นในเมืองไทย การดูรายการข่าวพยากรณ์อากาศ ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจ หากเราอยากจะถามว่าช่องนี้รายงานข่าวอะไรบ้าง หรือรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเมื่อไหร่ รวมไปจนถึงการรายงานข่าวอื่น ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ก็สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ดังตัวอย่างที่เราเสนอในวันนี้ค่ะ

ข่าวพยากรณ์อากาศมีมั้ยช่องนี้

A:    How often does this station give the news?
สถานีนี้รายงานข่าวบ่อยไหม
B:    Every hour on the hour.
ทุกชั่วโมงในเวลาที่เปิดสถานี
A:    When do they announce the weather?
เขารายงานอากาศเมื่อไร
B:    Ten minutes to and ten minutes after the hour.
หลังเปิดสถานีและก่อนปิดสถานี 10 นาที
ประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่น่าสนใจไว้ฝึกพูด
How often does this station give the news?
announces the weather                รายงานอากาศ                           How often does this station announces the weather ?
announces traffic conditions    รายงานสภาพการจราจร          How often does this station announces traffic conditions?
reports current affairs                 รายงานเหตุการณ์ทั่วไป           How often does this station reports current affairs?
gives concerts                                 รายการดนตรีคอนเสิร์ท            How often does this station gives concerts?
gives plays                                        รายการละคร                                How often does this station gives plays?
This station gives the news.
สถานีนี้รายงานข่าว
When does this station give the news?
สถานีนี้รายงานข่าวเมื่อไร
This station announces the weather.
สถานีนี้รายงานอากาศ
When does this station announces the weather?
สถานีนี้รายงานอากาศเมื่อไร
This station gives concerts.
สถานีนี้มีรายการดนตรีคอนเสิร์ท
When does this station give concerts?
สถานีนี้มีรายการดนตรีคอนเสิร์ทเมื่อไร
This station announces traffic conditions.
สถานีนี้รายงานสภาพการจราจร
When does this station announces traffic conditions?
สถานีนี้รายงานสภาพการจราจรเมื่อไร

(Visited 115 times, 1 visits today)