สำนวน“ขี้เกียจสันหลังยาว”ในภาษาอังกฤษ

“bone idle (lazy)”

ความหมาย

เกียจคร้านมาก ไม่ยอมทำงาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Why don’t you go out and get a job ? You are bone idle, that’s your trouble.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เด็กคนนี้ขี้เกียจสันหลังยาว ไม่ยอมทำอะไร ได้แต่นอน และ

รับประทานเท่านั้น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “bone idle (lazy)”มาจาก idle (lazy) to the bone หมายถึง เกียจคร้านเข้าไปถึงกระดูก แสดงว่า เกียจคร้านมาก สำนวน ‘‘จนถึงกระดูก’’ ที่หมายถึง มาก มีใช้ในภาษาไทยเช่นกัน เช่น เย็นจนถึงกระดูกหมายถึงเย็นมาก

สำนวนไทย “ขี้เกียจสันหลังยาว” ความเกียจคร้าน ถูกนำมาพูดเกี่ยวข้องกับกระดูกเช่นกัน คือ กระดูกสันหลังยาว สำนวนนี้อาจจะมาจากตำราดูลักษณะของโบราณว่า สันหลังที่ดีนั้นต้องสั้น และคงจะเป็นที่สังเกตกันว่า คนที่มีสันหลังยาวมักจะเป็นคนที่ทำอะไรอืดอาด เอื่อยเฉื่อย เหมือนคนเกียจคร้าน เมื่อพูดถึงความขี้เกียจก็เลยเอา ‘‘สันหลังยาว” มาต่อข้างท้าย ทำให้เกิดเป็นสำนวน “ขี้เกียจสันหลังยาว’’ ขึ้น

(Visited 1,564 times, 1 visits today)