ขอให้มีความสุขในวันนี้ พูดเป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ

Have a good day

(แฮฟว อะ กูด เดย์)
ให้มีความสุขในวันนี้
Mrs. Crossley         : Are you really ready to go?
มิสซิส คลอสเล่ย์     : (อา ยู เรียลลิ เรดดี ทู โก)
คุณเสร็จพร้อมที่จะไปแล้วหรือยัง
Jinta : Yes, I am. O.K. I’m going.
จินทะ : (เยส, ไอ แอม โอ.เค. ไอ’ม โกอิง)
ใช่ ฉันพร้อมที่จะไปแล้ว
Mrs. Crossley : Have a good day!
มิสซิส คลอสเล่ย์ : (แฮฟว อะ กูด เดย์!)
ขอให้มีความสุขในวันนี้
Jinta : Thanks. Good-bye, Mrs. Crossley!
จินทะ : (แธ็งคส. กูด-บาย, มิสซิส คลอสเล่ย์!)
ของคุณ ลาก่อน คุณนายคลอสเล่ย์
Mrs. Crossley : Good-bye, Jinta!
มิสซิสคลอสเล่ย์ : (กูด-บาย, จินทะ!)
ลาก่อน จินทะ
Jinta : Umm…..just one thing.
จินทะ : (อัมม…จัสท วัน ธิง)
อืมม์…มีหนึ่งอย่าง
Mrs. Crossley : What’s the matter?
มิสซิส คลอสเล่ย์ : (ว็อท’ส เธอะ เมทเทอะ)
มีอะไรหรือ
Jinta : I left my dictionary behind.
จินทะ : (ไอ เลฟท ไม ดิคชันนะรี บิไฮด)
ฉันลืมพจนานุกรมของฉัน
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 663 times, 3 visits today)