ขอดูก่อน ประโยคภาษาอังกฤษใช้พูดเวลาดูของในร้าน

Just looking, thank you. (จัสท ลุคคิง, แธ็งค กิ้ว)
ขอบคุณ ขอมองดูก่อน
Clerk : Can I help you ?
เคลิร์ค : (แคน ไอ เฮลพ ยู)
มีอะไรให้ฉันช่วยไหม
Jinta : Well, just looking, thank you.
จินทะ : (เวล, จัสท ลุคคิง, แธ็คง กิ้ว)
ขอบคุณ ขอดูก่อน
Clerk : All right. Take your time.
เคลิร์ค : (ออล ไรท. เทค ยัวร์ ไทม)
ได้ ใช้เวลาของคุณตามสบาย
Margaret : (Whispers) You don’t need to put on airs. Just say it straight, Jinta.
มาร์กาเร็ท : ((วิสเพอะส) ยู โด้น’ท นีด ทู พุท ออน แอร์ส. จัสท เซย์ อิท
สเทรท, จินทะ)
(กระซิบ) คุณไม่ควรลองใส่ด้วยสายตา คุณควรบอกเขาตรงๆ จินทะ
Jinta : We Japanese can’t be so straight. You look around and casually walk up to something you have an eye on and then ….
จินทะ : (วี แจพพะนีซ แคน’ท บี โซ สเทรท. ยู ลุค อะเรานด แอน แคชซวลลิ วอล์ค อัพ ทู ซัมธิง ยู แฮฟว แอน อาย ออน แอนด เธ็น….)
เราเป็นคนญี่ปุ่นไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้ คุณควรมองไปรอบๆ และมองดูมัน
Margaret : Oh, cut it, please. All that beating around the bush irritates me.
มาร์กาเร็ท : (โอ, คัท อิท, พลีส. ออล แธท บีททิง อะเรานด เธอะ บุช เออริเททส มี)
กรุณาหยุดพูดเถอะ อย่าพูดอ้อมค้อมให้ฉันละอายใจเลย
Jinta : You have to have some tactics.
But O. K. This is America, so ….
จินทะ : (ยู แฮฟว ทู แฮฟว ซัม แทคทิคส.
บัท โอ.เค. ธิส อิส อะเมริกัน, โซ…)
คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์
แต่ไม่เป็นไรที่นี่คือประเทศอเมริกา
Margaret : That’s the spirit, Jinta.
มาร์กาเร็ท : (แธ็’ท,ส เธอะ สพีริท, จินทะ)
นั่นเป็นความมุ่งมั่นที่ดี จินทะ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 1,054 times, 2 visits today)