ขอฉันดูมันใกล้ๆ ได้ไหม พูดภาษาอังกฤษในร้านค้า

Can I take a closer look at it? (แคน ไอ เทค อะ โคสเซอะ ลุค แอท อิท)

Jinta : Uh, are you there? Can you help me, please?
จินทะ : (อา, อา ยู แธ แคน ยู เฮลพ มี, พลีส)
คุณอยู่นั่นใช่ไหม จะกรุณาช่วยฉันได้ไหม
Clerk : Yes. Coming !
เคลิร์ค : (เยส. คัมมิง)
ได้ ว่ามาเลย
Jinta : I saw a sweat shirt displayed in the show window. Can I take a closer look at it?
จินทะ : (ไอ ซอ อะ สเวท เชิร์ท ดิสเพลด อิน เธอะ โชว วินโด. แคน ไอ เทค อะ โคสเซอะ ลุค แอท อิท)
ฉันเห็นเสื้อกีฬาแขนยาวที่แสดงที่ตู้โชว์ ขอฉันดูมันใกล้ๆ ได้ไหม
Clerk : Sure. Is this it?
เคลิร์ค : (ชัวร์. อิส ธิส อิท)
แน่นอน นี่ใช่ไหม
Jinta : No, the one next to it. Yes, that’s the one.
จินทะ : (โน, เธอะ วัน เนคซท ทู อิท. เยส, แธ็ท’ส เธอะ วัน)
ไม่ใช่ ตัวที่อยู่ถัดไป ใช่ ตัวนั่นแหละ
Clerk : Here you are. I hope you’ll like it.
เคลิร์ค : (เฮีย ยู อา. ไอ โฮพ ยู’ล ไลค อิท)
นี่ไง ฉันหวังว่าคุณจะชอบมัน
Jinta : Thank you.
จินทะ : (แธ็งค กิ้ว)
ขอบคุณ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 343 times, 1 visits today)