คุณทำอะไรบ่อย ๆ ในวันหยุด สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้เราขอเสนอประโยคคำพูดภาษาอังกฤษที่จะสอบถามเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ทำเป็นประจำในแต่ละวัน เพื่อจะได้รู้ถึงความชอบ และความสนใจของเพื่อนของเรามากขึ้น เพื่อการสนทนาที่สนุกสนานต่อไป เพราะหากเรารู้ว่าคู่สนทนาของทำอะไรบ่อย ๆ ก็จะได้มีเรื่องไว้พูดคุยกันต่อไปไม่จบเลยทีเดียว

คุณทำอะไรบ่อย ๆ ในวันหยุด ภาษาอังกฤษ

A:    What do you usually do in the afternoon?
(ในตอนบ่ายตามปกติคุณทำอะไร)
B:    We usually study or read.
(เรามักจะศึกษาบทเรียน หรือไม่ก็อ่านหนังสือ)
A:    What do you always do over the weekend?
(ในวันสุดสัปดาห์ล่ะ ตามปกติคุณทำอะไร)
B:    We always enjoy sports and visit friends.
(เรามักจะเล่นกีฬาและไปเยี่ยมเพื่อนฝูง)

กิจกรรมอืน ๆ ที่น่าสนใจที่สามารถตอบเกี่ยวกับความชอบเป็นภาษาอังกฤษ
We usually study carefully.
practice at home                 ฝึกฝนที่บ้าน                            We usually practice at home .
read popular novels          อ่านนวนิยายที่คนนิยมมาก   We usually read popular novels.
watch television here       ดูโทรทัศน์ที่นี่                           We usually study watch television here.
enjoy seeing movies        ดูหนัง                                           We usually study enjoy seeing movies.
leave home early               ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่             We usually study leave home early.

ประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่จะบอกความบ่อยในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง
He always works hard.
เขาทำงานหนักเสมอ
Does he always work hard?
เขาทำงานหนักเสมอหรือ
They’re always late.
เขามาสายเสมอ
Are they always late?
เขามักมาสายเสมอหรือ
She’s always serious.
เธอเคร่งขรึมเสมอ
Is she always serious?
เธอมักเคร่งขรึมเสมอหรือ
They always speak English.
เขาพูดภาษาอังกฤษเสมอ
Do they always speak English?
เขาพูดภาษาอังกฤษเสมอหรือ

(Visited 5,765 times, 1 visits today)