การใช้ YOKE, YOLK, Your AND YOU’RE

YOKE and YOLK
yoke และ yolk ออกเสียงเหมือนกันคือ “เยิค” ต่างความหมายคือ
1. yoke n. หมายถึง a wooden frame to fasten two oxen or animals together for drawing a plow or vehicle แปลว่า “แอกเทียมวัว หรือควาย”
ตัวอย่าง
A yoke is used with oxen. แอกถูกนำมาใช้กับวัวควาย
2. yolk n. หมายถึง the yellow internal part of an egg แปลว่า “ไข่แดง”

YOUR and YOU’RE
your (ยัวร์) adj. เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ หมายถึง of or belonging to you แปลว่า “ของท่าน”
ตัวอย่าง
This is your shirt.
เสื้อเชิ้ตตัวนี้ของคุณ
Your dog died an hour ago.
สุนัขของคุณตายมา 1 ชั่วโมงแล้ว
You’re มาจากรูปเต็มว่า you are เช่น
You’re welcome. ไม่เป็นไร

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 372 times, 1 visits today)