การใช้ Question tag และการตอบคำถาม

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงงงกับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนี้ เพราะมันดูซับซ้อนสำหรับคนไทยหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบคำถาม question tag วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่อง Question tag กันว่าเราจะต้องใช้อย่างไร การถามคำถาม การออกเสียง การตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถเข้าใจ Question tag ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มาดูกันเลยค่ะ

ทำความเข้าใจการใช้ Question tag และ Answer

question-tag

สำหรับการใช้ Question tag นั้น มักจะเป็นประโยคที่เรารู้คำตอบอยู่แล้ว แต่ต้องการคำยืนยันในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว สำหรับคำตอบนั้นให้เพื่อน ๆ ตอบในความเป็นจริงเสมอ นี้คือหลักการง่าย ๆ ในการใช้ Question tag ลองมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะ

วิธีการถามคำถาม

ตัวอย่างโครงสร้างประโยคใน Tense ต่าง ๆ

Tense: Present Simple
Auxiliary Verb: Do / Does (to do)
Positive Sentence Question Tag Example: Pichai loves his job so much, doesn’t he?
Negative Sentence Question Tag Example: They don’t go to the beach, do they?

Tense: Present Continuous
Auxiliary Verb: Is / Are / Am (to be)
Positive Sentence Question Tag Example: Jame is fixing his mobile phone, isn’t he?
Negative Sentence Question Tag Example: You aren’t watching series, are you?

Tense: Past Simple
Auxiliary Verb: Did (to do)
Positive Sentence Question Tag Example: Montha drank cola last night, didn’t she?
Negative Sentence Question Tag Example: They didn’t go shopping at Central plaza, did they?

Tense: Past Continuous
Auxiliary Verb: Was / Were (to be)
Positive Sentence Question Tag Example: Lisa was sleeping when you arrived, wasn’t she?
Negative Sentence Question Tag Example: You weren’t eating pizza, were you?

Tense: Present Perfect
Auxiliary Verb: Have / Has (to have)
Positive Sentence Question Tag Example: Sunee has worked in Bangkok for a long time, hasn’t she?
Negative Sentence Question Tag Example: We haven’t watched that movie many times, have we?

Tense: Past Perfect
Auxiliary Verb: Had (to have)
Positive Sentence Question Tag Example: His wife had finished cleaning room before he arrived, hadn’t she?
Negative Sentence Question Tag Example: Tomas hadn’t already finished before you provided the update, had he?

Tense: Future with Will
Auxiliary Verb: Will
Positive Sentence Question Tag Example: Lisa will drink some milk, won’t she?
Negative Sentence Question Tag Example: They won’t go to Japan next year, will they?

Tense: Future with Going to
Auxiliary Verb: Is / Are / Am (to be)
Positive Sentence Question Tag Example: Christ is going to play basketball, isn’t he?
Negative Sentence Question Tag Example: They aren’t going to buy new toys, are they?

การออกเสียงในการถามคำถาม

เราสามารถออกเสียงท้ายประโยคคำถามได้สองรูปแบบคือ

การออกเสียง Question tag ในเสียงต่ำ สำหรับประโยคที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไร แต่ต้องการการยืนยัน หรืออยากจะรู้ว่าคู่สนทนารู้สึกแบบเดียวกันหรือไม่

การออกเสียง Question tag ในเสียงสูง สำหรับประโยคคำถามที่เรายังไม่ค่อยชัวร์ 100% แต่ต้องการการยืนยันอีกครั้ง (หรือจะช่วยบอกคำตอบก็ดีนะ)

การตอบคำถาม

ยึดหลักเดียวเท่านั้น คือ การตอบตามความเป็นจริง และให้เราใช้เสียงในการเน้นย้ำคำตอบสำหรับคำถามที่เราไม่เห็นด้วยกับผู้ถาม

The moon goes round the earth, doesn’t it? Yes, it does.

The earth is bigger than the moon, isn’t it? Yes.

The earth is bigger than the sun, isn’t it? No, it isn’t!     (ให้เน้นย้ำความเป็นจริงในเสียงของเราว่า ไม่ โลกไม่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะ)

Asian people don’t like rice, do they? Yes, they do!

Elephants live in Europe, don’t they? No, they don’t!

Men don’t have babies, do they? No.

The English alphabet doesn’t have 40 letters, does it? No, it doesn’t.

(Visited 1,756 times, 1 visits today)