การใช้ Prepositions of time – on, in , at อย่างถูกต้อง

เพื่อน ๆ หลายคนคงสับสนเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาว่าจะใช้บุพบทคำไหนดีให้ถูกต้อง เช่น เราจะบอกว่า ในวันจันทร์นี้ฉันจะไปดูหนัง เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร แม้ภาษาไทยจะพูดว่า “ใน” เราก็ไม่สามารถใช้คำว่า In monday ได้ เพราะมันต้องพูดว่า On monday. ทำให้เรารู้สึกปวดหัวกับการใช้บุพบทเกี่ยวกับเวลากันบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้เราจึงขอเสนอการใช้บุพบทที่เกี่ยวข้องกับการบอกเวลา หรือ Prepositions of time ในส่วนของ On, In และ At ให้เพื่อน ๆ เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ และนำไปใช้ให้ถูกต้องต่อไป

สรุปการใช้บุพบทของเวลา On, In และ At

การใช้ On

 • Days of the week  (วันในสัปดาห์)  : on Sunday, on Tuesday
 • Days + parts of days (ช่วงเวลาในวันนั้นๆ )  : on Friday evening / on Wednesday mornings
 • Dates (วันที่) : on December 12nd
 • Special days (วันพิเศษ) : on my birthday / on New Year’s Eve

การใช้ In

 • Months (เดือน) : in March / in September
 • Seasons (ฤดูกาล) : in summer / in winter
 • Years (ปีพ.ศ. หรือปีค.ศ.) : in 2018 / in 1865
 • Centuries (ช่วงทศวรรษ) : in the 20th century
 • Times of day (ช่วงเวลาของวัน) : in the after / in the evening
 • Longer periods of time (ช่วงเวลาที่ยาวนาน) : in the past / in the 1990s / in the holidays

การใช้ At

 • Clock times (เวลาตามนาฬิกา) : at 7.30 a.m. / at 5 o’clock
 • Festivals (เทศกาลต่าง ๆ) : at Christmas / at Easter
 • Exceptions (ข้อยกเว้นอื่น ๆ) : at night / at the weekend
(Visited 7,689 times, 3 visits today)