การใช้ PHYSIC, PHYSICS, PHYSIQUE, PLAY and GAME

PHYSIC, PHYSICS and PHYSIQUE
physic (ฟิสิก) n. หมายถึง medicine; drug แปลว่า “ยา”
physics (ฟิสิกส์) n. หมายถึง a branch of science แปลว่า “วิชาฟิสิกส์”
physique (ฟิสิกส์) n. หมายถึง body structure แปลว่า “โครงสร้างของร่างกาย”
ตัวอย่าง
A doctor should determine the safe dose of a physic.
หมอควรจะได้ตรวจสอบปริมาณที่ปลอดภัยของการให้ยา
Nuclear physics is the most advanced of the sciences.
นิวเคลียร์ฟิสิกส์เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดAthletes must take care of their physiques.
นักกีฬาจะต้องเอาใจใส่ร่างกายของตนเอง

PLAY and GAME
คำว่า play (เพลย์) n., v. และ game (เกม) . มีวิธีใช้ต่างกันดังนี้

1. ทำหน้าที่ nouns
เราจะใช้คำว่า game กับเกมกีฬาประเภท chess (ไพ่), bridge (บริดจ์), ฟุตบอล (football) และเกม 20 คำกาม (twenty questions)
ตัวอย่าง
Chess is a very slow game.
การเล่นไพ่เป็นเกมกีฬาที่ดำเนินไปได้เชื่องช้า
Football is a popular game in England.
ฟุตบอลเป็นเกมกีฬาที่นิยมกันแพร่หลายในประเทศอังกฤษ

2. ทำหน้าที่ verbs
ปกติเราจะใช้ play กับ games ส่วนในการแสดงละคร (plays) หรือ ภาพยนตร์ (films) จะใช้คำว่า act (แอ็คท์) v.
ตัวอย่าง
Can you play bridge?
คุณเล่นบริดจ์เป็นไหม
I’d love to act in Julius Caesar.
ผมอยากจะร่วมแสดงละครเรื่องจูเลียสซีซาร์

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 286 times, 1 visits today)