การใช้ NOTABLE, NOTORIOUS, NOUGHT, ZERO, NIL, AND LOVE

NOTABLE AND NOTORIOUS
notable (โนเทอะ-เบิล) adj. หมายถึง remarkable, important แปลว่า “มีชื่อเสียง, สำคัญ” เช่น a notable lawyer ทนายที่มีชื่อเสียง notable events เหตุการณ์สำคัญ
ส่วน notorious (โนทอเรียซ) adj. หมายถึง of bad reputation แปลว่า “มีชื่อเสียงในทางเลว” เช่น a notorious thief ขโมยชื่อกระฉ่อน a notorious opium smuggler นักลักลอบค้าฝิ่นชื่อกระฉ่อน
ตัวอย่าง
Several notable scientists were present.
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านอยู่ที่นั่น
December 7, 1941, was a notable day.
วันที่ 7 ธันวาคม 1941 เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง
He is a notorious opium smuggler.
เขาเป็นนักลักลอบค้าฝิ่นชื่อกระฉ่อน
It is a notorious fact that he is a drug addict.
มีข่าวแพร่ลือกระฉ่อนว่าเขาติดยาเสพติด

NOUGHT, ZERO, NIL, AND LOVE
ตัวเลข 0 โดยปกติเรามักจะเรียกว่า nought (นอท) ถ้าใช้แบบ British English หรือเรียกว่า zero (ซี-โร) ถ้าใช้แบบ American English
ในกรณีที่เรานับตัวเลขทีละตัว (figure by figure) เรามักจะอ่านเลข 0 ว่า “โอ’’ (oh)
ตัวอย่าง
My account number is four one three two six oh six nine.
หมายเลขบัญชีของผมคือ 41326069
ในการวัด (measurements) เช่น วัดอุณหภูมิ เรามักจะอ่านเลข 0 ว่า zero เช่น
Zero degrees Fahrenheit. (0°F)
Zero degrees Celcius. (0°C)
ส่วนในการแข่งกีฬา หากทีมใดได้ 0 คะแนน คนอเมริกันมักใช้คำว่า zero แต่คนอังกฤษจะใช้คำว่า nil แทน แต่ในวงการเทนนิส (tennis, table tennis, หรือเกมอื่นที่มีลักษณะคล้ายอย่างนี้) เลข 0 เขาจะอ่านว่า love ซึ่งเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศษว่า l’oeuf หมายถึง the egg ก็คือ 0 นั่นเอง เพราะรูปทรงของไข่คล้ายกับเลข 0
ตัวอย่าง
Manchester three. Liverpool nil.
ทีมแมนเชสเตอร์ได้ 3 แต้ม ลิเวอร์พูลได้ 0 แต้ม
Five-love
5 ต่อ 0 (เทนนิส, เทเนิลเทนนิส, ฯลฯ)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 908 times, 1 visits today)