การใช้ Make ในประโยคภาษาอังกฤษ

หลายครั้งที่เราพบเจอคำศัพท์ที่มีคำว่า Make แล้วต่อท้ายด้วยคำศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสับสนในการใช้เป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีการใช้ Make เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้สร้างประโยคได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถเข้าใจการใช้งาน เพื่อไม่ให้สับสนใจการใช้อีก โดยหลายครั้งที่เราสับสนว่าจะใช้ Make หรือว่า Do ในการสร้างประโยค

วิธีการสร้างคำด้วยการใช้ Make

Make + Noun ที่เกี่ยวกับแผนการ เช่น

make an appointment แปลว่า นัดหมาย
make an arrangement แปลว่า ตระเตรียมการ
make a chioce แปลว่า คัดเลือก
make a decision แปลว่า ตัดสินใจ
make a plan แปลว่า วางแผนการ

Make + Noun ที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น

Make a journey แปลว่า เดินทาง
Make a tour แปลว่า เดินทางท่องเที่ยว
Make a trip แปลว่า เดินทางท่องเที่ยว
Make a visit แปลว่า เดินทางเยี่ยมเยือน

Make + noun ที่เกี่ยวกับการพูและการใช้เสียง ได้แก่

make a comment แปลว่า วิพากษ์วิจารณ์
make a noise แปลว่า ส่งเสียงดัง
make a point แปลว่า ส่งเสียเกรียวกราว
make a promise แปลว่า สัญญา
make a sound แปลว่า ทำเสียงดัง
make a speech แปลว่า กล่าวปาฐกถา
make a suggestion แปลว่า ให้การแนะนำ
make an excuse แปลว่า พูดแก้ตัว

Make + Noun ที่เกี่ยวกับอาหาร,เครื่องดื่ม และสิ่งสร้างสรรค์ ได้แก่

make breakfast แปลว่า ปรุงอาหารเช้า
make a cup of tea แปลว่า ทำน้ำชา
make some coffee แปลว่า ทำกาแฟ
make a meal แปลว่า ทำอาหาร
make a sandwich แปลว่า ทำแซนด์วิช
make clothes แปลว่า ตัดเสื้อผ้า

Make + other expressions

make friends (with) แปลว่า สร้างมิตรไมตรี
make a mistake แปลว่า ทำผิด
make money แปลว่า หาเงิน
make a difference แปลว่า ทำให้แตกต่างกัน
make the best of it แปลว่า ทำให้ดีที่สุด

ใช้ Make ในความหมายเดียวกับเท่ากับ (=)

Three and four make seven

Sixty and eight make sixty-eight.

ใช้ Make ในความหมายว่า บังคับ, ผลักดัน, เป็นเหตุให้ เช่น

She make me promise not to tell her mom.

เธอบังคับให้ฉันสัญญาว่าจะไม่บอกแม่ของเธอ

(Visited 5,870 times, 3 visits today)