การใช้ LONELY, SOLITARY, LUXURIANT and LUXURIOUS

LONELY and SOLITARY
lonely (โลน – ลิ) adj. หมายถึง longing for companionship แปลว่า “อ้างวาง, ว้าเหว่ (เน้นอาการอยากมีเพื่อนเคียงข้าง)”
ตัวอย่าง
Some people are forced to live lonely lives.
คนบางคนต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอ้างว้าง
One often feels lonely in a strange land.
คนเรามักจะรู้สึกว้าเหว่ ถ้าหากต้องไปต่างถิ่น
solitary (ซอลิเทอ – ริ) adj. หมายถึง isolated แปลว่า “โดดเดี่ยว, (สถานที่) เปลี่ยว”
ตัวอย่าง
Sometimes solitary surroundings are conducive to deep thought.
บางครั้ง สถานที่ที่เปล่าเปลี่ยวก็ช่วยให้คิดอะไรได้ลึกซึ้ง
I am often alone, but never solitary.
ผมมักจะอยู่คนเดียว แต่ไม่เคยรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว

LUXURIANT and LUXURIOUS
luxuriant (ลักเชอเรียนทฺ) adj. หมายถึง (1) growing well especially in health and number “เจริญงอกงามเต็มไปด้วยหมู่มวลพฤกษชาติ” (2) very productive “อุดมสมบูรณ์”
ตัวอย่าง
One expects to see luxuriant plants in the tropics.
เขาคาดว่าจะได้เห็นหมู่มวลพฤกษชาติจำนวนมากมายในเขตร้อน Numberless plants grow on this luxuriant soil.
มีพฤกษชาติจำนวนนับไม่ถ้วนขึ้นอยู่บนผิวดินที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้
luxurious (ลักเชอเรียซ) adj. หมายถึง (1) very fine and costly “หรูหรา ราคาแพง” (2) providing the greatest comfort “อำนวยความสะดวก อย่างเอกอุ” (3) fond of comfort and of satisfying the senses “ชอบ หรูหราสะดวกสบาย”
ตัวอย่าง
The luxurious surroundings indicated both wealth and good taste.
บริเวณแวดล้อมที่หรูหราแสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยและรสนิยมสูงของผู้คน
He lives in a luxurious hotel in Pattaya.
เขาอาศัยอยู่ในโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่พัทยา
He had luxurious habits.
เขามีนิสัยชอบความหรูหราสะดวกสบาย

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 588 times, 1 visits today)