การใช้ GET and GOในภาษาอังกฤษ

โดยปกติ เราไม่ใช้ get กับ adjectives ที่บอกสีสัน อาทิ red, brown, white แต่จะใช้ go แทน ซึ่งมีความหมายว่า to become “ทำให้กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น”
ตัวอย่าง
Leaves go brown.
ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
People go red when they are angry.
คนเรามักจะหน้าแดงเมื่อโกรธ
ในกรณีที่พูดถึงการเคลื่อนไหว (movement) เรานิยมใช้ get แล้วตามด้วย prepositions และ adverb particles (วิเศษณ์วลี)
ตัวอย่าง
I always get up at 7 o’clock.
ผมมักจะตื่นนอนเวลา 7 โมงเช้า
Get out! ออกไปให้พ้น
get ยังนำมาพบการเคลื่อนไหว (movement) ที่มีอุปสรรคหรือความยากลำบากด้วย เช่น
It wasn’t easy to get through the crowd.
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะฝ่าฝูงชนออกไป
He got into the house through the window.
เขาปีนเข้าบ้านทางหน้าต่าง
ในกรณีที่ get ตามด้วยบุพบท to แปลว่า มาถึงที่ (arrive at)
ตัวอย่าง
What time does this train get to Hualampong?
รถไฟขบวนนี้จะมาถึงหัวลำโพงกี่โมง
In the middle of the afternoon we got to a wide river.
ตอนเที่ยงเราก็มาถึงแม่น้ำสายกว้างแล้ว
ส่วนคำว่า go สามารถใช้กับการเคลื่อนไหว (movement) ในลักษณะที่เป็นกีฬา หรือความบันเทิงเริงรมย์ทางร่างกาย อาทิ
go boating      go climbing       go dancing
go fishing        go hunting         go riding
go sailing         go shooting       go shopping
go skiing          go swimming     go walking
ตัวอย่าง
Let’s go climbing next week.
เราไปเที่ยวปีนเขากันในช่วงสัปดาห์หน้าเถอะ
Did you go dancing last Sunday.
อาทิตย์ที่เแล้วคุณได้ไปเต้นรำหรือเปล่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 841 times, 1 visits today)