การใช้ Demonstrative adjectivesในภาษาอังกฤษ

Demonstrative adjectives (ดิมอนสเททิฟวฺ แอดเจ็กทิฟว์สฺ) หมายถึง คุณศัพท์ที่ชี้จำเพาะเจาะจงบุคคลหรือสิ่งของ มีทั้งหมด 4 คำคือ
this (ดีส) แปลว่า “นี้’’ เป็นเอกพจน์ และ these (ดีส) แปลว่า “เหล่านี้” เป็นพหูพจน์ทั้ง 2 คำใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด
that (แด็ท) แปลว่า “นั้น” เป็นเอกพจน์ และ those (โดส) แปลว่า “เหล่านั้น” เป็นพหูพจน์ ทั้ง 2 คำใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้พูด
เราใช้ Demonstrative adjectives ทั้ง 4 คำ เพื่อวางหน้าคำนาม หรือโดยไม่มีคำนามก็ได้ แต่รับรู้แล้วว่าคำนามนั้นคืออะไร
ตัวอย่าง
This man is Mr. Smith.
ชายคนนี้คือนายสมิท
Those are his children.
เหล่านั้นคือลูกๆ ของเขา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,235 times, 1 visits today)