การใช้ Compound word ในภาษาอังกฤษ

Compound word (คอมพาวดฺ เวิด) คือ คำผสม มักจะเกิดจากคำสองคำ ที่มีหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันมารวมกันเป็นคำเดียว ทั้งนี้อาจจะเขียนติดกัน หรือเขียนแยกกัน โดยมีเครื่องหมาย hyphen (-) คนอยู่ก็ได้ อาจจัดกลุ่มของคำผสม โดยยึดตามลักษณะหน้าที่ของคำที่มารวมกันได้ดังนี้
1. Noun + Noun
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากคำนาม (nouns) 2 คำ ที่รวมเข้าด้วยกัน โดยความหมายของคำ มักจะมีร่องรอยเช่นเดิมที่คำทั้งสองแยกกันอยู่ หรือถ้าต่างก็ต่างไปจากเดิมที่อยู่แยกกันไม่มาก เช่น
Penknife n.(pen+knife)= มีดพับ
Milkman n.(milk+man)=คนส่งนม
Coalmine n.(coal+mine)=เหมืองถ่านหิน
Drugstore n.(drug+store)=ร้านขายยา
Flashlight n.(flash+light)=ไฟฉาย
Raincoat n.(rain+coat)=เสื้อกันฝน
Bedtime n.(bed+time)=เวลานอน
Wartime n.(war+time)=ช่วงสงคราม
Bathroom n.(bath+room)=ห้องน้ำ
Footpath n.(foot+path)=ทางเท้า
Cockspur n. (cock+spur)=เดือยไก่
Frogman n.(frog+man)=มนุษย์กบ
Bookstore n. (book+store)=ร้านหนังสือ
Toothbrush n.(tooth+brush)=แปรงสีฟัน
2. Adjective + Noun
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างคำที่ทำหน้าที่คุณศัพท์ (adjective) และคำที่ทำหน้าที่นาม โดยความหมายของคำผสมอาจจะคงร่องรอยเดิมที่คำทั้งสองแยกกันอยู่ก็ได้ หรืออาจจะมีความหมายต่างไปโดยสิ้นเชิงก็ได้ เช่น
Highway n.(high+way)=ทางหลวง
Wildcat n. (wild+cat)=แมวป่า
Freshwater n. (fresh+water)=น้ำจืด
Darkroom n. (dark+room)=ห้องมืด
Sweetheart n. (sweet+heart)=ยอดรัก
Madman n. (mad+man)=คนบ้า
Longboat n. (long+boat)=เรือลากจูง
Greybeard n. (grey+beard)=คนแก่
3. Verb + Noun
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากการรวมกันระหว่างคำที่ทำหน้าที่กริยา (verb) และคำที่ทำหน้าที่นามโดยความหมายของคำผสมส่วนมากจะคงร่องรอยเดิมเมื่อคำทั้งสองแยกกันอยู่ หรืออาจจะแตกต่างไปจากเดิมก็ได้ เช่น
plowman n. (plow + man) = คนไถนา
crybaby n. (cry + bady)    = เด็กขี้แย
playfellow n. (play + fellow) = เพื่อนเล่น
playboy n. (play + boy) =    หนุ่มรักสนุก
pickpocket n. (pick + pocket). =นักล้วงกระเป๋า
dyewood n. (dye + wood) =ไม้ย้อมสีผ้า
4. Noun + Verb
คำผสมกลุ่มนี้เกิดจากการรวมกันระหว่างคำที่ทำหน้าที่นามกับคำที่ทำหน้าที่กริยา โดยความหมายของคำผสม อาจจะคงร่อยรอยเดิม หรือต่างไปจากเดิมบ้าง ไม่มากก็ได้ เช่น
handmade adj. (hand + made) =    ทำด้วยมือ
handshake n. (hand + shake) =    การจับมือ
handpick V. (hand + pick) =    คัดสรร
homemade adj. (home + made) =    ทำที่บ้าน
5. Gerund + Noun
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากคำกริยารูป ing (gerund) รวมกับคำนาม โดยความหมายของคำผสมส่วนมากจะคงร่องรอยเดิม เช่น
dining room n. (dining + room)    = ห้องอาหาร
living room n. (living + room)    = ห้องนั่งเล่น
sailing boat n. (sailing + boat)    = เรือใบ
sleeping pill n. (sleeping + pill) = ยานอนหลับ
boiling point n. (boiling + point) = จุดเดือด
printing ink n. (printing + ink)    = หมึกพิมพ์
6. Noun + Gerund
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากคำนามรวมกับ gerund โดยความหมายของคำผสมส่วนมากจะคงร่องรอยเดิม เช่น
gun-fighting n. (gun + fighting) =    การสู้กันด้วยปืน
proofreading n. (proof + reading) =    การตรวจต้นฉบับงานเขียน
housekeeping n. (house + keeping) =    การดูแลบ้าน
fortunetelling n.(fortune + telling) =    การทำนายโชคชะตา
7. Preposition + Noun
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากคำบุพบท (preposition) รวมกับคำนาม โดยที่ความหมายของคำผสมที่ได้อาจจะคงร่องรอยเดิม หรืออาจจะต่างไปจากเดิม เช่น
by – election n. (by + election) = การเลือกตั้งซ่อม
downstairs adv. (down + stairs) = ชั้นล่าง
upland n. (up + land) = ที่ดอน
overpass n. (over + pass) = สะพานลอย
upstairs adv. (up + stairs) = ชั้นบน
overhead adj. (over + head) = เหนือศีรษะ
bypass n. (by + pass) = ทางเลี่ยงเมือง
uproot v.(up + root)    = ถอนรากถอนโคน
8. Verb + Preposition
คำผสมกลุ่มนี้เกิดจากคำกริยา รวมตัวกับคำบุพบท โดยที่ความหมายของคำผสมมักต่างไปจากร่องรอยเดิม เช่น
breakthrough n.(break + through) = การตีฝ่าวงล้อมของข้าศึก,
การฟันฝ่าอุปสรรค
makeup n. (make + up)    = การแต่งหน้า
catchup n. (catch + up)    = ซอสมะเขือเทศ
9. Noun + Prepositional phrase
คำผสมกลุ่มนี้ เกิดจากการรวมกันของคำนามกับบุพบทวลี (prepositional phrase) คำว่าบุพบทวลี ก็คือ Preposition + Noun นั่นเอง เช่น
son-in-law n. (son + in-law)    = ลูกเขย
daughter-in- law n. (daughter + in-law) = ลูกสะใภ้
brother-in-law n. (brother + in-law) = พี่เขย, น้องเขย
sister-in-law n.(sister + in-law)    = พี่สะใภ้, น้องสะใภ้
mother-in-law n. (mother + in-law) = แม่ผัว
father-in-law n. (father + in-law) = พ่อผัว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 34,007 times, 11 visits today)