การใช้ BERTH and BIRTH ในภาษาอังกฤษ

berth (เบิร์ธ) n. หมายถึง a resting place in a ship or train แปลว่า ที่นอนหรือที่พักผ่อนในรถไฟหรือในเรือ
ตัวอย่าง
The new liner was given a wide berth in the harbour.
เรือโดยสารลำใหม่มีที่นอนกว้างขวาง
หรือ berth และอาจแปลว่า งานหรือภาระหน้าที่
ตัวอย่าง
He has a berth in a ship bound for Brisbane.
เขามีหน้าที่ (เป็นกะลาสี, เป็นพ่อครัว, ฯลฯ) อยู่ในเรือลำหนึ่งซึ่งจะเดินทางไปบริสเบน
berth อาจทำหน้าที่ verb ได้ หมายถึง จอดเรือเทียบท่า
ตัวอย่าง
The captain berthed his ship within a quarter of an hour.
ผู้บังคับการจอดเรือเทียบท่าเป็นเวลา 15 นาที
ส่วน birth (เบีร์ท) n. หมายถึง the beginning of life แปลว่า การเกิด
ตัวอย่าง
He was a fortunate man from birth.
เขาโชคดีตั้งแต่เกิด
He died at birth.
เขาตายตั้งแต่เกิด
She gave birth to a son.
เธอให้กำเนิดบุตรชาย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 643 times, 1 visits today)