การใช้ As กับ Like ในความหมายว่า เหมือน

เพื่อน ๆ คงเคยเห็นความว่า As กับ Like ในประโยคภาษาอังกฤษมากมาย โดย As ไม่ได้แปลว่า “ขณะที่, เช่น” อย่างเดียว ยังสามารถแปลว่า “เหมือน” ได้อีกด้วย เช่นเดียวกับ “Like” ก็ได้สามารถแปลว่า เหมือนได้เช่นกัน แต่หลักการใช้ As และ Like นั้นมีความแตกต่างกันนิดหน่อย วันนี้เราจึงขอเสนอหลักการใช้ As กับ Like มาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กันค่ะ

As กับ Like ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

As /æz/ ใช้เป็นคำสันธาน หรือเชื่อมประโยค (conjunction) จะตามด้วย nominative case หรือ subject + verb เช่น

Do as I do, not as I say. จงทำอย่างที่ฉันทำ อย่าทำอย่างที่ฉันพูด

It’s very beautiful as you said. มันสวยมาก ๆ อย่างที่คุณได้กล่าวไว้เลย

Like เมื่อใช้เป็น Preposition  หรือคำบุพบท ซึ่งเป็นคำที่่ใช้เชื่อมระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม จะไม่ต้องด้วย Verb เช่น

Try not to behave like a child.

จงอย่าทำตัวเหมือนเด็ก

เขาเดินเหมือนคนแก่เลย

Like เมื่อใช้เป็น adverb เพื่อขยายกริยาอาการ หรือท่าทางของประธาน

Don’t talk like that.

อย่าพูดอย่างนั้น

She struts like a peacock.

เธอเดินอย่างสง่างามเหมือนนกยูง

 

(Visited 1,387 times, 1 visits today)