การใช้ And ในการเชื่อมวลี หรือประโยค เข้าด้วยกัน

วันนี้เรามาเรียนรู้การใช้ And ซึ่งใช้ในการเชื่อมคำ วลี หรือประโยค เพื่อแสดงการเพิ่ม หรือรวมเข้าด้วยกัน โดยประโยคที่รวมกันนั้น จะเป็นประโยคที่มีทิศทางเดียวกัน เช่น เรื่องดีก็จะเป็นเรื่องดีเหมือนกัน โดยการรวมประโยค คำ หรือวลี นั้นจะมีอยู่ 4 แบบหลัก ๆ ตามทีเราจะเสนอในวันนี้ค่ะ ลองมาดูวิธีการใช้ And กันเลยค่ะ

วิธีการใช้ And ในการเชื่อมประโยค คำ หรือวลี

1. N. + and + N.

ประโยคที่ 1  : I saw a dog.

ประโยคที่ 2 : I saw a bird.

รวมกันโดยใช้ And : I saw dog and a bird.

2.V. + and + V.

ประโยคที่ 1  : I turned on the light.

ประโยคที่ 2 : I read the book.

รวมกันโดยใช้ And : I turned on the light and read the book.

3 Adj. + and + Adj.

ประโยคที่ 1  : The house is blue.

ประโยคที่ 2 : The house is white.

รวมกันโดยใช้ And : The house is blue and white.

4. S + and + S ( S = Sentence)

ประโยคที่ 1  : I am reading a book.

ประโยคที่ 2 : She is watching T.V.

รวมกันโดยใช้ And : I am reading a book and she is watching T.V.

(Visited 659 times, 7 visits today)