การใช้ ALONG ในภาษาอังกฤษ

along ออกเสียง เออะ – ลอง
*along ทำหน้าที่คำบุพบท (preposition) หรือวิเศษณ์ (adverb)
หลักการใช้
1. along เป็นคำบุพบทบ่งบอกการเคลื่อนที่ (movement) แปลว่า ‘‘จากปลายด้านหนึ่งสู่ปลายอีกด้านหนึ่ง” (from one end towards the other end)
ตัวอย่าง
Taxis often come along this street.
แท็กซี่มักวิ่งไปตามถนนสายนี้
I love to see trees along the sides of the road.
ผมชอบดูต้นไม้ตามข้างถนน
His office is along the corridor.
สำนักงานของเขาทอดไปตามระเบียง
2. ใช้ along ในสำนวนภาษา คือ along with ซึ่งหมายถึง in company with แปลว่า “’พร้อมกับ”
ตัวอย่าง
We’re going for a ride. Why don’t you come along with us?
พวกเราจะออกไปขับรถเล่น คุณจะไปพร้อมกับเราไหมล่ะ
หมายเหตุ : ปกติเรามักจะละคำว่า with หลังคำว่า along เพราะผู้ฟังทราบอยู่แส้วว่าหมายถึงอะไร แต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ท้ายประโยค
ตัวอย่าง
We’re going for a ride. Why don’t you come along?
พวกเราจะออกไปขับรถเล่น คุณจะไปด้วยไหมล่ะ
When we went to Paris I took my sister along.
เมื่อตอนที่เราไปปารีส ผมได้พาน้องสาวไปด้วย (กับผม)
3. สำนวนภาษา Come along = Come with me (มาด้วยกันกับผมซิ)
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,444 times, 2 visits today)