การใช้ Almost , Most และ Nearly

Almost , Most และ Nearly คำทั้งสามคำนี้ เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะสับสนกันอยู่ว่าควรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เพราะคำศัพท์เหล่านั้น เมื่อแปลมาแล้วก็มีความหมายที่คล้าย ๆ กัน วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการใช้ Almost , Most และ Nearly อย่างถูกต้องให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้ได้มั่นใจกันค่ะ ลองมาดูวิธีการใช้กันเลย

วิธีการใช้ Almost , Most และ Nearly อย่างถูกต้อง

Almost และ Nearly เป็น adverb ที่แปลว่า เกือบ, เกือบจะ, จวนเจียน, แทบจะ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะใช้ almost เพื่อต้องการที่จะแสดงว่าลักษณะอาการเกือบจะนั้น ใกล้เคียงกว่าคำว่า  nearly เช่น

We’re nearly there.  พวกเราเกือบจะถึงที่นั้นแล้ว  (อาจจะเหลืออีก 10 นาที หรือสิบกิโลเมตรก็จะถึงที่นั่นแล้ว)

We’re almost there. พวกเราจวนเจียนจะถึงที่นั้นแล้ว (อาจจะเหลืออีกเพียง 5 นาที หรือ สองกิโลกเมตรก็จะถึงที่หมายแล้ว)

การใช้ Nealy จะไม่ใช้กับ never, nobody, on one, nothing, nowhere, no และ none แต่สามารถใช้ almost ได้กับคำที่กล่าวมา เช่น

almost never                  เกือบจะไม่เคย

almost nobody              แทบจะไม่มีใคร

almost no money          แทบจะไม่มีเงิน

Most เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนาม หมายถึง ส่วนมาก หรือส่วนใหญ่ มาดูการใช้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นค่ะ

Most people come to Bangkok for working.

ผู้คนส่วนใหญ่ไปกรุงเทพ เพื่อที่จะไปทำงาน

I’m pretty most of the time.

ฉันมักจะสวยตลอดเวลา

(Visited 7,508 times, 1 visits today)