การใช้ ADVERBIAL ในภาษาอังกฤษ

adverbial ออกเสียง แอ็ด-เวอเบียล
*adverbial ถือว่าเป็นส่วนขยาย กล่าวคือ เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิริยาอาการ (manner) สถานที่ (place) เวลา (time) ฯลฯ
*adverbial ส่วนมากประกอบด้วยคำวิเศษณ์ของบุพบทวลี (prepositional phrase)
*โดยปกติ adverbials จะวางอยู่ตำแหน่งท้าย (end position) ของประโยค
ข้อสังเกต
1. ปกติเราสามารถละ adverbial ได้ หากใส่ไว้แสดงว่าเรา ต้องการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลภายในประโยคที่สมบูรณ์อยู่แล้ว
ตัวอย่าง
ประโยคเดิม
Peter plays football.
ปีเตอร์เล่นฟุตบอล
เพิ่ม adverbial
Peter plays football every week.
ปีเตอร์เล่นฟุตบอลทุกสัปดาห์
ประโยคเดิม
Elvis visited us.
เอสวิสได้มาเยี่ยมเยียนพวกเรา
เพิ่ม adverbial
Elvis visited us last year.
เอลวิสได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราเมื่อปีที่แล้ว
ประโยคเดิม
Please sit down.
กรุณานั่งลง
เพิ่ม adverbial
Please sit down quietly on the floor.
กรุณานั่งลงเงียบๆ บนพื้นห้อง
2. adverbials ส่วนมากสามารถเปลี่ยนไปวางตำแหน่งใดๆ ภายใน
ประโยคได้
ตัวอย่าง
ตำแหน่งท้าย
Peter plays football every week.
ตำแหน่งต้น
Every week, Peter plays football.
ตำแหน่งท้าย
Elvis visited us last year.
ตำแหน่งต้น
Last year Elvis visited us.
3. ในประโยค เราสามารถเพิ่มรายละเอียดด้วย adverbial มากกว่าหนึ่ง กรณีนี้เรามักวาง adverbials ที่เป็นคำสั้นๆ ไว้ก่อน adverbials
ยาวๆ
ตัวอย่าง
Every week Peter plays football with his friends.
ทุกสัปดาห์ปีเตอร์เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ
Yesterday Helen came to see us before she flew to the U.S.
เมื่อวานนี้เฮเลนได้มาพบเราก่อนที่เธอจะบินไปสหรัฐอเมริกา
รูปของ adverbials
adverbial อาจระมีรูปดังนี้
1. เป็นดำเดีอว (a single word)
ตัวอย่าง
Elvis visited us yesterday.
เอลวิสได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราเมื่อวานนี้
2. เป็นวลี (a phrase)
ตัวอย่าง
Elvis visited us on Friday.
เอลวิสได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราเมื่อวันศุกร์
Elvis visited us very recently.
เอลวิสได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราเมื่อเร็วๆ นี้
3. เป็นอนุประโยค (a clause)
ตัวอย่าง
Helen came to see us before she flew to the U.S.
เฮเลนได้มาพบพวกเราก่อนที่เธอจะบินไปสหรัฐอเมริกา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,363 times, 11 visits today)