การใช้สำนวน“wine, women, and song”

“สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร”

ความหมาย

สิ่งบันเทิงใจที่ผู้ชายส่วนมากใฝ่หา

รูปคำ

สำนวนอังกฤษนามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

His youth was spent in having a good time-plenty of wine, women, and song.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ผู้ชายคนนี้ชอบครบทั้งสี่อย่างคือ สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร จึงยังอยู่เป็นโสดเพราะไม่มีใครยกลูกสาวให้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “wine, women, and song” กล่าวถึงเหล้า ผู้หญิง และเพลง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ ผู้ชายส่วนมากชอบ เป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่ผู้ชาย ส่วนสำนวนไทย “สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร” แทนที่จะกล่าวถึง ‘เพลง’ คนไทยกล่าวถึง ‘พาชี กีฬาบัตร’ นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่ผู้ชายส่วนมากสนใจ ดังเช่นสำนวนอังกฤษ ยังมีความหมายไปในทางที่ไม่ดี หมายถึง อบายมุขสี่อย่าง ได้แก่ เหล้า ผู้หญิง ซึ่งมักเจาะจงถึงผู้หญิงไม่ดี พาชี คือ ม้าแข่ง และกีฬาบัตร ซึ่งหมายถึง การพนันจำพวกไพ่ เช่น ไพ่ป๊อก ไพ่ตอง อบายมุขทั้งสิ้นเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศฉิบหายของผู้ชาย คนที่ชอบครบทั้งสี่อย่างนี้ เรียกว่าเป็นนักเลงเต็มตัว แต่มีความหมายไปในทางไม่ดีนัก สำนวนนี้คงจะมาจากชาวตะวันตก เพราะในหนังสือมิตรสภา ซึ่งพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2450 ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “เจ้าก็คงจะรู้แล้วกระมังอบายมุขของฝรั่งทั้ง 4 นี้ แต่ในปัจจุบันสมัยเขาใช้ทำนองคำกลอนว่า สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร”

(Visited 285 times, 1 visits today)