การใช้สำนวน“swallow the bait”

“ตกหลุม”

ความหมาย

ยอมรับข้อเสนอที่คนอื่นทำลวงไว้ โดยไม่ทราบว่าตนเองถูกหลอก

รูปคำ

สํานวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He promised her a large house and a car if she would marry him. She swallowed the bait and was very sorry afterwards.

(Common English Sayings)

เธอตกหลุมที่เขาวางไว้ เชื่อสนิทใจว่าเขาเป็นคนดี

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “swallow the bait” มาจากการตกปลา การตกปลาจะต้องใช้เหยื่อล่อ เช่น ตัวแมลงหรือไส้เดือน ปลาที่กินเหยื่อเปรียบเหมือนกับคนที่ยอมรับข้อเสนอที่คนอื่นทำลวงไว้ คนที่หลงกลคนอื่น ซึ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินแก้เสียแล้ว เหมือนปลาที่กินเบ็ดไม่สามารถจะดิ้นหลุดไปได้ ฉะนั้น สำนวนนี้จึงหมายถึง หลงกล ถูกหลอก

สำนวนไทย “ตกหลุม” มาจากการจับสัตว์เช่นกัน ‘หลุม’ ในที่นี้หมายถึง ‘หลุมพราง, คือหลุม หรือ บ่อที่ขุด หรือ ‘ทำลวงไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นหลุมเพื่อดักสัตว์ (อาจจะใช้ดักคนก็ได้) ให้ตกลงไปแล้วก็จับเอา จึงนำมาใช้เป็นสำนวน หมายถึงถูกอุบายทำให้ต้องเสียที สำนวนนี้ บางทีก็ใช้หมายความถึง ตกอยู่ในที่อันตรายด้วยเช่น

“แต่ทว่าเมืองจีน อันเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับเรานั้น ถ้ายังมิได้ตกหลุมลึกเกินที่จะถอนเสียแล้ว ก็คงจะต้องเสียเวลาอีกนานกว่าที่จะถอนตัวออกได้”

(ปกิณณกะ ของอัศวพาหุ)

(Visited 417 times, 1 visits today)