การใช้สำนวน“smile from ear to ear”

“ยิ้มแก้มแทบปริ”

ความหมาย

ยิ้มอย่างมาก ยิ้มเต็มที่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

When he heard he had won the prize, he smiled from ear to ear.

เมื่อได้ยินคำชม เขายิ้มแก้มแทบปริ ด้วยความพอใจและภูมิใจ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “smile from ear to ear” และ สำนวนไทย ”ยิ้มแก้มแทบปริ” มีความหมายคล้ายคลึงกัน หมายถึงยิ้มเต็มที่ ยิ้มอย่างมาก สํานวนอังกฤษ เปรียบการยิ้มเต็มที่กับปากที่ยิ้มอย่างกว้างจากหูข้างหนึ่งไปถึงหูอีกข้างหนึ่ง ส่วนสำนวนไทยเปรียบโดยอาศัยข้อสังเกตว่า เวลาที่คนยิ้มมาก แก้มจะยกสูงขึ้นมาเห็นเด่นชัด จนดูเหมือนเกือบจะปริ หรือแตก จึงใช้พูดเป็นสำนวนหมายถึง ยิ้มเต็มที่เช่นกัน

(Visited 2,989 times, 8 visits today)