การใช้สำนวน“sell down the river”

“หักหลัง”

ความหมาย

ทรยศ คิดประทุษร้ายเบื้องหลัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The criminal told the hiding place of his com­ panions and sold (hem down the river.

(A Dictionary of American Idioms)

เขา หักหลังเพื่อน โดยการบอกที่หลบซ่อนของเพื่อนให้แก่ตำรวจ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “sell down the river” มาจากการขายทาสในอเมริกาในสมัยก่อน ทาสเหล่านี้จะถูกลำเลียง โดยทางเรือจากแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ (Mississippi) ไปสู่นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) ซึ่งมีโรงงานและการใช้แรงงานทาสอย่างกดขี่ไร้ความปรานี เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง การทรยศผู้ใดผู้หนึ่ง การเปิดเผยความลับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูของคนผู้นั้น

สำนวนไทย ‘‘หักหลัง” ‘หัก’ เป็นกริยาหมายถึง (ทำให้) พับงอเพื่อให้ขาด หรือหลุดจากกัน การหักอวัยวะ ผู้ใดถือว่าเป็นการประทุษ ร้าย ทำให้ผู้นั้นได้รับความเจ็บปวด คำ ‘หลัง’ หมายถึงอยู่เบื้องหลัง ฉะนั้นสำนวน “หักหลัง’’ จึงหมายถึง ทรยศ คิดประทุษร้ายเบื้องหลัง เป็นการกระทำไม่ให้รู้ตัว คือ ต่อหน้า หรือซึ่งๆ หน้าไม่ทำ แต่ไปทำลับหลัง

(Visited 325 times, 1 visits today)