การใช้สำนวน“scapegoat”

“แพะรับบาป”

ความหมาย

คนที่ถูกทำโทษ เพราะความผิดของผู้อื่น ผู้รับบาปที่คนอื่นทำไว้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นาม; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Don’t use me as a scapegoat in this matter. It’s not my fault.

เขาเป็นคนที่น่าสงสาร ตกเป็น แพะรับบาปอยู่เสมอ

คำอธิบาย  

สำนวนอังกฤษ “scapegoat” มาจากพระชาวยิวในสมัยโบราณทำพิธีถ่ายบาปมนุษย์ให้แก่แพะ หลังจากนั้นก็จะไล่แพะตัวนั้นให้หนีไปเพื่อที่จะได้พาเอาบาปและความผิดต่างๆ ของมนุษย์ไปด้วย แพะตัวนั้นถูกเรียกว่า ‘scape­goat’ เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง คนที่คอย รับบาปที่คนอื่นทำไว้ สำนวนไทย ‘‘แพะรับบาป” เป็นสำนวนที่คนไทยรับมาจากสำนวนอังกฤษ และนำมาใช้จนแพร่หลาย

(Visited 1,871 times, 3 visits today)