การใช้สำนวน“mouth one’s words”

“จีบปากจีบคอ”

ความหมาย

พูดจีบปาก ทำให้เห็นริมฝีปากบิดเบี้ยวไปต่างๆ ดูไม่เป็นธรรมชาติ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

An actor who mouths his words is a poor actor.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

ผู้หญิงคนนั้น จีบปากจีบคอพูด ดูไม่เป็นธรรมชาติเลย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “mouth one’s words’’ หมายถึงพูดโดยการทำปากให้เป็นรูปร่างต่างๆ ด้วยท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ ทำเกินไปจนไม่น่าดู มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทย “จีบปากจีบคอ” คำ “จีบปาก” หมายถึง ทำปากเป็นรูปต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรมชาติ มักใช้กับ ผู้หญิงที่ช่างพูดและดัดพูด ส่วน ‘จีบคอ’ เป็นสร้อยคำประสมเข้าไป มักพูดกันว่า “จีบปากจีบคอพูด”

(Visited 99 times, 1 visits today)