การใช้สำนวน“kill the goose that lays the golden eggs”

“โลภมากลาภหาย”

ความหมาย

ทำลายผลประโยชน์ที่ควรจะได้ เพราะโลภมากเกินไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

Mrs. Jones give you an apple from her tree whenever you go by her house, but don’t kill the goose that laid the golden eggs by bother­ing her too much.

(A Dictionary of American Idioms)

เขาไม่รับเงินรางวัล 500 บาท เพราะหวังจะเอาเงินรางวัลมากกว่า โดยการทายปัญหาต่อไป แต่ทายผิด เงิน 500 บาท ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ด้วย นี่เรียกว่า โลภมาก ลาภหาย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “kill the goose that lays the golden eggs” มาจากภาษาอังกฤษคือ “Don’t kill the goose that lays the golden eggs. ”ซึ่งมาจากนิทานอีสป ที่เล่าว่า มีชายคนหนึ่งได้ห่านมาตัวหนึ่งออกไข่เป็นทอง ทุกวันๆ ละฟอง ชายคนนี้รู้สึกไม่ทันใจ โลภมาก อยาก จะได้ไข่ทองหลายๆ ฟองทีเดียวก็เลยฆ่าห่านตัวนั้น เพราะคิดว่าในท้องห่านคงจะมีไข่ทองหลายฟอง แต่เมื่อฆ่าแล้ว ปรากฎว่าไม่มีไข่ทองในท้องเลย สำนวนนี้จึงหมายถึงว่า เพราะความโลภอยากจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่า ทำให้ต้องสูญเสียหมด รวมทั้งผลประโยชน์ที่ควรจะได้

“โลภมากลาภหาย” มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “kill the goose that lays the golden eggs” นั่นคือ ถ้ามีความโลภมากเกินไป ลาภ หรือสิ่งที่ควรจะได้กจะหายไป มักจะใช้พูดเตือนสติคน ไม่ให้มีความโลภจนเกินไป

(Visited 1,857 times, 2 visits today)