การใช้สำนวน“hit the nail on the head”

‘‘พูดตรงเป้า”

ความหมาย

พูดสิ่งที่ตรงเรื่อง เข้าเรื่องพอดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He hit the nail on the head when he mentioned rising prices as being the cause of our present problems.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณ พูดตรงเป้าเลย สิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งในเวลานี้ก็คือ ความสามัคคีของคนในชาติเดียวกัน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “hit the nail on the head” เปรียบกับการตอกตะปู ซึ่งตอกได้อย่างแม่นยำ ตรงหัวพอดี เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง พูดสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริง ที่เป็นอยู่พอดี พูดได้ถูกต้องเข้าเรื่องพอดี ส่วนสำนวนไทย “พูดตรงเป้า’’ เปรียบกับการยิงธนู หรือ ปืน ที่ยิงไปถูกเป้าตรงกลางพอดี แสดงว่ายิงได้อย่างแม่นยำ เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงมีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “hit the nail on the head” สำนวนทั้งคู่ เปรียบการเล็งอย่างแม่นยำกับการพูดที่ตรงเรื่อง ตรง ประเด็น ถูกต้องตามความเป็นจริง สำนวนไทย “พูดตรงเป้า” อาจจะใช้อีกอย่างหนึ่งว่า “พูดตรงจุด” ‘จุด’ ในที่นี้หมายถึง จุดดำกลางเป้า

(Visited 2,053 times, 3 visits today)