การใช้สำนวน“have one foot in the grave”

“ไม้ใกล้ฝั่ง”

ความหมาย

ใกล้ตาย มีชีวิตอยู่อีกไม่นาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Grandfather has never been sick a day in his life, but mother cares for him as if he had one foot in the grave.

(A Dictionary of American Idioms)

“พี่จึงต้องรักษาเป็นตาใจ

คุณผู้ใหญ่ก็ชราลงทุกวัน

เหมือนดังไม้ใกล้ฝั่ง จะพังล้ม

พี่ปรารมภ์ร้อนใจให้พรั่นพรั่น”

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “have one foot in the grave” หรือ เท้าข้างหนึ่งอยู่ในหลุมฝังศพ หมายถึงว่าใกล้จะตาย อาจจะเป็นเพราะความชรา หรือเจ็บป่วย สำนวนนี้บางที ใช้เป็นบุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายคำนาม คือ “with one foot in the grave” เช่น His daughter would loftily describe him as a poor old thing with one foot in the grave (Evening News 13 June 75)

คนไทยเปรียบคนที่มีอายุมาก แก่ชราเต็มที่ใกล้ความตาย กับไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่งเป็นต้นไม่ที่ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ ถูกกระแสน้ำไหลเซาะรากจนไม่จับดิน ลำต้นยืนอยู่ไม่มั่น อาจจะล้มเมื่อไรก็ได้ เช่นเดียวกับคนแก่มากๆ จะตายเมื่อไรก็ได้ จึงทำให้เกิดสำนวน “ไม้ใกล้ฝั่ง” ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสำนวนอังกฤษ สำนวนไทยมีความหมายแคบกว่า เพราะหมายถึงใกล้ตายเพราะความชราอย่างเดียว ส่วนสำนวนอังกฤษอาจจะใช้ใกล้ตายเพราะการเจ็บป่วยได้ด้วย

(Visited 452 times, 1 visits today)